Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dnia 18 stycznia 2016 r. został powołany Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego p. Wojciech Kaczmarczyk.

Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie
źródło: M.W.

W programie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wskazano, że ,,Reforma sektora instytucji obywatelskich wymaga wprowadzenia – w ścisłym dialogu z jak najszerszymi środowiskami pozarządowymi - kilku ważnych zmian prawno-ustrojowych, których długofalowym celem jest usprawnienie działalności oraz zwiększenie podmiotowości instytucji społeczeństwa obywatelskiego”. To propozycje zmian to m.in.: Podniesienie rangi i wzmocnienie instytucji dialogu obywatelskiego; nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zamiarem jej większego otwarcia dla organizacji słabszych
i mniejszych. Ważnym elementem reformy sektora powinny być́ również̇ zmiany w obszarach edukacji obywatelskiej oraz mediów publicznych i obywatelskich. Powołanie specjalnych redakcji programów obywatelskich we wszystkich mediach publicznych. Stworzenie programu wsparcia mediów obywatelskich (lokalnych i internetowych). Proponowany jest również szereg zmian, których zamierzeniem jest usprawnienie i ułatwienie działania III sektora. Są̨ to m.in: Rozwiązania legislacyjne zmierzające w kierunku poprawy działania mechanizmu 1% oraz programów współpracy międzysektorowej. Wzmocnienie obowiązków samoregulacyjnych sektora obywatelskiego, w tym wymagań́ transparentności finansowej. Zmniejszenie obciążeń́ biurokratycznych sektora przy zachowaniu zasad jego transparentności, w szczególności wprowadzenie ułatwień́ w prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości. Zaproponowany zostanie również szereg rozwiązań programowych mających na celu zwiększenie instytucjonalnej sprawności zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności, poprawę profesjonalizmu działania przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru:Powołanie Polskiego Korpusu Solidarności, na wzór amerykańskiego Ameri Corps oraz Korpusu Pokoju, we współpracy z centrami wolontariatu i innymi aktywnymi obecnie w tej dziedzinie organizacjami pozarządowymi, działającego zarówno w kraju, jak i za granicą, w celu realizacji zadań́ cywilizacyjno-rozwojowych, aktywizacyjnych, solidarnościowych oraz reaktywacji i wsparcia etosu społecznikowskiego. Rozwój i wzmocnienie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem wyrazistego skoncentrowania interwencji państwa w obszarach, które niosą największy potencjał zmiany społecznej polegającej na upodmiotowieniu społeczeństwa obywatelskiego (np.: partycypacja obywatelska, działalność strażnicza, edukacja obywatelska) oraz zwiększenia przejrzystości procedur selekcji projektów, ich monitorowania i ewaluacji. Ponadto utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. Wprowadzenie Funduszu Grantów Instytucjonalnych. Stworzenie Programu Multiplikacji Dobrych Praktyk. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji ekonomii społecznej – m.in. renowację instytucji spółdzielczych. Wprowadzenie programów rewitalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich, obywatelskiej aktywizacji sieci „Orlików” oraz programu rozwoju Uniwersytetów Ludowych[1]

Ponadto dnia 23 marca 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie” w czasie, której Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego poruszał także problematykę udziału organizacji w procesie stanowienia prawa. http://www.tvpparlament.pl/retransmisje-vod/inne/wystapienie-premier-beaty-szydlo-podczas-konferencji-wsparcie-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-polsce-nowe-otwarcie/24554282

Przy okazji prac nad Narodowym Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego należy również zwrócić uwagę na rolę i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Obecnie brakuje rozwiązań prawnych, które wskazywałyby na obowiązek brania pod uwagę propozycji legislacyjnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe przez organy władzy publicznej[2]. Odnosząc się tylko do organizacji pozarządowych (pacjenckich). Por. A. Kurowska, Organizacje non profit uzupełniają luki w służbie zdrowia, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 24 marca 2016, nr 58, s. B8, gdzie wskazano, że w Polsce idzie opornie wprowadzanie uregulowań prawnych, które umożliwią organizacjom pozarządowym bycie stroną podmiotową w relacji z organami władzy publicznej. ,,Resort zdrowia dotychczas tłumaczył to m.in. tym, że ma problem z ustaleniem, która z organizacji pacjenckich jest reprezentatywna dla całego środowiska”. Ponadto ,,organizacje regularnie zwracają się do resortu zdrowia w sprawie włączenia ich w proces decyzyjny. Zamierzają też zintensyfikować swoje działania, ponieważ rząd zapowiada duże zmiany systemowe, nad którymi pracują w resorcie zdrowia zespoły ekspertów. Niestety nie do wszystkich dopuszczono pacjentów”[3].[1] O priorytetach Pełnomocnika 18 luty 2016 Rozmowa z red. Agatą Kowalską na antenie radia TOK FM 17 lutego 2016 r. http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/o-priorytetach-pelnomocnika, dostęp: 24.03.2016.

Minister Kaczmarczyk na UW: Jak zbudować w Polsce pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie? 26 luty 2016

http://blogpress.pl/node/22429

[3]W Sejmie RP dnia 17 marca 2016 r. Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów poruszał także te zagadnienia.Temat posiedzenia: Reprezentacja pacjentów w polskim systemie opieki zdrowotnej.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=BA10ABCBDFD16B4AC1257F6400590CDD, dostęp: 24.03.2016. 

Data:
Tagi: #

Marek.Woch

Centrum Społecznej Demokracji - https://www.mpolska24.pl/blog/centrum-spolecznej-demokracji1111

Marek Woch - doktor nauk prawnych - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Zarządzania w Gospodarce) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Elżbiety Pałki i Kancelarią Adwokat Katarzyny Wolskiej. Redaktor i współredaktor oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Kandydat do Senatu RP w wyborach 25 października 2015 r. okręg nr 17 powiaty: bialski, parczewski i radzyński woj. lubelskie.

Komentarze 1 skomentuj »

Póki co odbyła się tylko konferencja prezentująca założenia programu. Ciężko mówić o jeszcze o jakiejkolwiek współpracy z organizacjami pozarządowymi na tym etapie. O współpracy będzie można powiedzieć dopiero na etapie prac merytorycznych i doboru osób do grup eksperckich. Zapowiada sie ciekawie. Dzisiaj omawialiśmy temat na spotkaniu Partnerstwa.

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.