Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Spóźniona pomoc czy niewiedza? Taki mamy klimat.

„Dla nas ta pomoc, w mojej ocenie i wszystkich mieszkańców, wojska - bo zdecydowanie tu o to chodzi - przyszła za późno.”(Wójt gminy Rytel) Dramaty ludzkie (najczęściej) nie mają barw partyjnych. Absurdem jest ich wypatrywać podczas klęsk żywiołowych. Mimo to w relacjach medialnych i na forach internetowych aż się roi od oskarżeń pod adresami różnych partii. Oczywiście najprościej jest atakować partie aktualnie rządzącą. Z drugiej strony -przypominać niedociągnięcia ekip poprzedników. Taki ogląd sytuacji w niczym nie pomaga na bieżąco poszkodowanym w klęskach ani tez nie pozwala na racjonalną poprawę tego, co wynika z niedoskonałości działania na bieżąco funkcjonujących systemów ratowniczych. Zarzuty padające wobec ministra Błaszczaka, pani premier Szydło przy okazji klęski w Rytlu wykazują sporą niewiedzę społeczeństwa na temat obowiązującego obecnie systemu zarządzania kryzysowego. To pierwszy, widoczny niedobór, który ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

    Wg obowiązującej ustawy w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej za organizację zabezpieczenia terenu i neutralizację skutków odpowiadają: gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne centra zarządzania kryzysowego.  Są powołane i mają ściśle określone zakresy obowiązków. W tym obowiązek przekazywania zakresu niezbędnych działań i potrzeb do ich realizacji –do centrów nadrzędnych.
Takie centrum gminne jest no. W Brusach, pod które podlega wójt Rytla( i innych, okolicznych).
Oto zakres jego obowiązków: Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego jest:

 • pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (w fazie organizacji);
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • dokonywanie wstępnej sytuacji oraz powiadamianie Burmistrza;
 • przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów samorządów terytorialnych oraz dla środków masowego przekazu;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach);
 • przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego CZK.
  W sytuacjach kryzysowych:
  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 • śledzenie przebiegu prowadzonych przez władze samorządowe akcji ratunkowych o małym zasięgu;
 • zbieranie informacji o rozwoju sytuacji, przetwarzanie jej i przekazywanie do poszczególnych grup roboczych;
 • przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją szefa grupy do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe;
 • nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców.
  Wg ustawy należałoby zapytać jakie działania podjął GCZK po ostrzeżeniu IMGW o nawałnicy ? Kiedy przekazał do powiatowego CZK w Chojnicach informacje o potrzebach i jakie sprecyzował?·W Chojnicach zostało powołane powiatowe centrum. Oto zakres odpowiedzialności: Do podstawowych zadań wydziału należy:
  • Organizacja i koordynowanie akcji zwalczających klęski żywiołowe.
 • Współdziałanie z siłami ratowniczymi w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR Powiatu Chojnickiego oraz z podmiotami prawnymi, które wydzielają siły do akcji ratowniczych.
 • worzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludności i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych lub innego zagrożenia związanego z rozwojem cywilizacji.
 • współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
 • Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
 • Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 • Współdziałanie z organami gmin leżących na obszarze Powiatu i Starostami Powiatów sąsiadującymi w zakresie realizacji zadań w warunkach zagrożeń.
 • Przesyłanie na pisemne żądanie Wojewody wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego”.
 • Monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu.
 • Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantom i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę.
 • Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
  Na szczeblu wojewódzkim analogiczne obowiązki ma wojewoda nadzorujący WCZK.

W zakresie działalności CZK na szczeblu centralnym jest ocena i koordynacja planów

wojewódzkich, doposażenie w niezbędne środki materialne i prawne (zarządzenia itp.)
Taką ustawę mamy i wg niej należy oceniać jakość i czas reakcji na skutki wichury, która dotknęła rejon Borów Tucholskich i inne województwa. Rząd (żaden!) nie działa w pustce legislacyjnej. Zakres działań na wypadek klęski terytorialnej jest określony ustawami. Zarzuty o braki w doposażeniu w sprzęt, żywność itp. Na miejscu należy kierować do odpowiednich szczebli instytucji utworzonych na szczeblach gminnych, powiatowych itp.
Do ustalenia jak zadziałały struktury –należy odpowiedzieć na wiele pytań. A potem zastanowić się czy taka struktura odpowiada wymogom, czy jest dobra? Sprawdzić czy rzeczywiście ktoś czegoś zaniedbał?
Ja mam następujące pytania:

 1. Dlaczego gminne i powiatowe CZK nie wydało ostrzeżenia o zagrożeniu nawałnicą? Są pewne przesłanki wskazujące na to, że był czas na ewakuację obozu. Trzeba to wyjaśnić do najdrobniejszych szczegółów. Żeby uniknąć dramatów na przyszłość.
 2. Od jakiego momentu zaczęło działać gminne, powiatowe, wojewódzkie CZK dopowiedziane za organizowanie pomocy w rejonie klęski?
 3. O jaką pomoc zwracały się gminne, powiatowe CZK do wojewody i kiedy?
 4. Kiedy wojewoda przekazał to zapotrzebowanie do ministerstw ON i MSWiA?

Dziennikarze prześcigają się w sensacyjnych oskarżeniach. Najczęściej wobec aktualnej władzy centralnej. A to głodni strażacy, których muszą karmić biedni mieszkańcy, a to wojska mało i za późno itp. Wszystko to wg nich powinien zagwarantować rząd. Trwa polityczna nawalanka, w której giną potrzeby mieszkańców rejonów dotkniętych klęską.

Sytuacja jest jasna-była wichura, są zniszczenia. Są tereny, do których długo nie będzie można wejść -to bory w tym rejonie. Zbyt duże jest zagrożenie powalenia naruszonych wichurą i jeszcze stojących drzew. Tam są potrzebni doświadczeni pracownicy LP. Ostrzeżenie ministra Macierewicza o konieczności zachowania ostrożności w tym rejonie- było reakcją człowieka dbałego o zdrowie i życie ludzi jemu powierzonych.

Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wojsko do udrożnienia Brdy. Strażacy i leśnicy do zabezpieczenia dróg. Sprzęt, samochody do wywózki zalegających konarów, drzew i gałęzi. I to miejscowe, samorządowe CZK musza określić swoje potrzeby i ewentualnie zaordynować pomoc z zewnątrz. Rzucanie oskarżeń jest najprostsze. Oczywiście zawsze wobec innych. A co się zrobiło w tym kierunku samemu, zgodnie zresztą z wymogami?
Potrzebne są przepisy o uproszczeniu procedur odszkodowawczych, żeby poszkodowani mogli finansować odbudowę i naprawę domów. (Już są!), Potrzebni będą fachowcy –budowlańcy i dekarze. I na pewno pieniądze, O te ostatnie, podobnie jak o uproszczenia procedur –powinien zadbać rząd.
   Wszelki znaki na niebie i ziemi wskazują, że gwałtowne zjawiska pogodowe będą nas dotykać częściej.  Komentarze dziennikarzy i reakcje niektórych internautów dowodzą, że przepisy mamy, ale wiedzy o tym jak działać ma struktura, do kogo i co zgłaszać i od kogo wymagać konkretnych działań- nie ma. I to jest niedobór, który w pierwszym rzędzie należy wypełnić.  Zarzut wójta gminy Rytel o braku wojska w momencie potrzeby – skierować po analizie –do właściwego szczebla zarządzania kryzysowego.  Nie dla samego oskarżenia-, dlatego, aby wiedzieć na przyszłość jak racjonalnie postępować w terenie objętym klęską.
Kiedy zajrzymy na strony BIP urzędów samorządowych znajdziemy i zasady postepowania i nazwiska osób odpowiedzialnych za działalność struktury centrów.  Na papierze są.  Z sygnałów z terenu wynika, że sami samorządowcy niekoniecznie wiedzą jak te struktury powinny działać w praktyce. W świadomości dziennikarzy i odbiorców mediów- niekoniecznie. U innych może są, ale wygodnie jest o nich nie wspominać tylko walić jak w taran w rząd.  Taki mamy klimat.
 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2007r-o-zarzadzaniu-kryzysowym/

http://bip.brusy.pl/

http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/oddzialy-wbizk/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego.html

http://www.powiat.chojnice.pl/asp/Informacje,Zalatw_sprawe_w_Starostwie,Wydzialy,Wydzial_Bezpieczenstwa_i_Zarzadzania_Kryzysowego,21

Maud Puternicka

1 Maud Puternicka - https://www.mpolska24.pl/blog/1-maud-puternicka

Dawniej rzemieślnik,dyrektor PR w koncernie Unilever, właściciel spółek. Członek wspierający Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.